Posted in 2020 Vaazlar

Tasavvufi Dini Sohbet Vaaz “Sanmaktan ve Sanal Alemden Sakının” (24.10.2020 Vaazı)

Posted in 2020 Vaazlar

Tasavvufi Dini Sohbet Vaaz “Astrolojide Gerçekte Kaç Burç Vardır”

Posted in 2019

Allah, Her An Geleceği-Ahireti Yaratma işi Üzerinde (Kar©glanin 16 Temmuz 2019 Vaazi)

Posted in 2019 Vaazlar

Görülen Allah ve Görülmeyen Allah (Kar©glanin 08 Nisan 2019 Vaazi)

Posted in 2018

Fevzül Azim – Büyük Farkındalık (Kar©glanin 23 Ocak 2018 Vaazi)

Posted in 2018

iki kişinin üçüncüsü Allah olursa (Kar©glanin 2 Ocak 2018 Vaazi)

Posted in 2016

Niye isavilere et yemeyin derken, müslümanlara, Allah, kurban kes et ye diyor (Kar©glanin 22 Şubat 2016 Vaazi)

Posted in 2016

Cehenneme Odunmusun Yoksa Cennete Nimetmi (Kar©glanin 13 Şubat 2016 Vaazi)

Posted in 2016

incilde Geçen Su Testisi – Su Bidonu ve ibrik Taşiyan Adam Kimdir? (Kar©glanin 30 Ocak 2016 Vaazi)

Posted in 2016

Temizler ve iyiler – Mikroplar ve Kötüler (Kar©glanin 21 Ocak 2016 Vaazi)

Posted in 2016

Tasavvuf Nedir? Dinde Vesile Varmidir? Mürşidi Kamil Kimdir?

Posted in 2016

Kurandaki Takvimler – Hicret – Mekkenin Fethi – Haram Aylar (Kar©glanin 8 Ocak 2016 Vaazi)