Kur’an’da Hangi Peygamberin ismi Kaç Defa Geçiyor !

Kur’an’da Hangi Peygamberin ismi Kaç Defa Geçiyor !

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler
Her topluma bir peygamber gönderilmiştir

Peygamberlerin ilki Hz Âdem, sonuncusu ise Hz Muhammed’dir Bu ikisi arasında birçok peygamber gönderilmiştir Yüce Allah Kur’an’da: Her ümmetin(toplumun) bir peygamberi vardır” buyurarak, her topluma bir peygamber gönderildiğini haber vermektedir Ancak Kur’an’da Allah peygamberlerin sayısını bildirmemiştir Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır:
“Ey Muhammed! Ant olsun, senden önce de birçok peygamber gönderdik Sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık” ( Mümin suresi, ayet 78)


Peygamberlerden 25 tanesi Kur’an’da yer almaktadır Onların isimleri şöyledir1Hz Âdem (as) :

Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir İlk insan, ilk peygamber, ilk örtünen, toprağı ilk işleyendir Allah onun cesedini topraktan yaratmıştır Daha sonra eş olsun diye Havva’yı yaratmıştır Kendisine kitap olarak 10 sayfa2Hz İdris (as):

Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir Astronomi ve matematikle ilk uğraşan, ilk defa iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen, ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanan, ilkyazı yazanın olduğu rivayet edilir Kendisine 30 sayfalık kitap indirilmiştir3Hz Nuh (as):

Kur’an’da adı 43 defa geçmektedir Kur’an’ın 71 suresi onun adını taşımaktadır Kavminden kendisini çok az kişi iman etmiştir Karısı ve çocuklarından biri de iman etmeyenler arasındadır Nuh tufanından sonra yeni bir nesil yaratılmıştır4 Hz Hud (as):

Kur’an’da adı 10 defa geçmektedir Kur’an’ın 11 suresi onun adını taşımaktadır Yaşadıkları yer olan İrem şehrinde, yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş Âd kavmine gönderilmiştir Ticaretle uğraşmıştır5 Hz Salih (as):

Kur’an’da adı 8 defa geçmektedir Dağları ve yüksek kayaları oyarak inşa ettikleri görkemli evlerle ünlü Semud kavmine gönderilmiştir Semudlular kendilerine denemek için gönderilen Salih’in devesini öldürdüler Ticaretle uğraşmıştır


6Hz İbrahim (as):

Kur’an’da adı 69 defa geçmektedir Kur’an’ın 14 sure onun adını taşımaktadır Oğlu Hz İsmail (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir Çok misafirperver biriydi Kurban kesmeyi bize o öğretmiştir Kendisine 10 sayfalık kitap verilmiştir Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış, ateş kendisini yakmamıştır Allah’ın dostu olarak anılır7Hz Lût (as):

Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir Hz İbrahim’e (as) iman eden ilk kişidir, onunla birlikte hicret edenlerdendir8Hz İsmail (as):

Kur’an’da adı 12 defa geçmektedir Çobanlık yapmıştır Babası Hz İbrahim (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir Hacla ilgili pek çok merasim ve kurban kesme konularında Hz İbrahim (as) ile birlikte Müslümanlara örnek olmuştur Hz Muhammed (as) onun soyundan gelmektedir9Hz İshak (as):

Kur’an’da adı 15 defa geçmektedir Hz İbrahim’in (as) oğludur İsrailoğullarına gönderilen, Kur’an’da adı geçen bütün peygamberlerin atasıdır


10Hz Yakup (as):


Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir Hz İbrahim’in (as) torunudur Evlat acısı ile evlat ihaneti ile imtihan edilmiştir Oğlu Hz Yusuf’un (as) acısı dolayısıyla gözleri kapanmış, sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmıştır Mısır’a gitmeden önce Filistin civarında peygamberlik yapmıştır


11Hz Yusuf (as):


Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir Kur’an’ın 12 suresi onun adını taşımaktadır Yakub’un 12 oğlundan en çok sevdiği oğludur Kardeşleri kendisini kıskanmışlar, kuyuya atmışlardır Kendisine rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir Bu bilgi ve yeteneği sayesinde Mısır’a yönetici olmuştur Kur’an’da toplu olarak bir sürede, baştan sona anlatılan tek kıssa onunkidir Bu kıssa Kur’an’da “kıssaların güzeli” olarak nitelenmiştir

12Hz Şuayb (as):


Kur’an’da 11 defa geçmektedir Hitabet yeteneğinden ötürü “Peygamberlerin Hatibi” olarak anılmıştır Ölçü ve tartıda hile yapan Meyden ve Eyke halkına gönderilmiştir Kızlarından biriyle Hz Musa evlenmiştir


13Hz Musa (as):

Kur’an’da adı 136 defa geçmektedir Kur’an’da kendisinden ve mücadelesinden en çok bahsedilen peygamberdir Hz Şuayb’ın (as) damadıdır İsrailoğulların’a peygamber olarak gönderilmiştir İsrailoğulları onun önderliğinde Mısır’dan çıkmışlardır Kendisine Tevrat verilmiştir


14Hz Harun (as):


Kur’an’da adı 20 defa geçmektedir Hz Musa’nın (as) kardeşidir Onun yardımcısı olarak görevlendirilmiştir Hz Musa Medyen’den Mısır’a dönünce Harun’a Allah’ın buyruklarını iletmiş, o da bunları kabul ederek Musa’ya yardımcı olmuştur Güzel konuşması ve hitabet yeteneği, en güçlü özelliğidir15Hz Davud (as):

Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir Sesi o kadar güzeldi ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik ederdi Önceleri Tâlût’un ordusunda bir asker olarak savaşmış, daha sonra Allah’ın kendisine verdiği peygamberlik ve hükümdarlıkla birlikte İsrailoğullarına kral olmuştur Demirciydi Kendisine Zebur verilmiştir


16Hz Süleyman (as):

Kur’an’da adı 17 defa geçmektedir Babası Hz Davud’dur (as) Babasının ölümünden sonra onu yerine hükümdar olmuştur Bütün canlılarla konuşabilme yeteneğine sahipti Emrinde bütün canlıları çalıştırabilirdi


17Hz Eyyub (as):


Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir Çok ağır bir hastalık geçirmiş, sabrıyla sembol olmuştur


18Hz Zülkifl (as):


Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir Hz Eyyub’un (as) oğludur Sabreden, Allah’ın rahmetine ulaşan ve Salihlerden olduğu bildirilen peygamberlerdendir19Hz Yunus (as):

Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir Kur’an’ın 10 suresi onun adını taşımaktadır Asur devletinin başkenti olan Ninova halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir


20Hz İlyas (as):

Kur’an’da adı 3 defa geçmektedir İsrailoğullarından Ba’l adlı bir puta tapan topluma peygamber olarak gönderilmiştir


21Hz Elyesa (as):

Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir Hz İlyas’a (as) yardımcı olarak gönderilmiştir


22Hz Zekeriyya (as):

Kur’an’da adı 7 defa geçmektedir Hazreti Süleyman (as) soyundandır Kudüs’te Hz Meryem’in himayesini üstlenmiş, ona koruyuculuk yapmıştır İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir


23Hz Yahya (as):


Kur’an’da adı 5 defa geçmektedir Hz Zekeriyya’nın (as) oğludur Adı daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir ve Allah tarafından konulmuştur Hazreti İsa’nın (as) müjdecisidir


24 Hz İsa (as):

Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir Babasız olarak doğmuştur Daha beşikteyken konuşmuştur Ölüleri diriltmiş, hastaları ve körleri iyileştirmiştir Onun doğduğu sene miladi takvimin başlangıcı kabul edilir Kendisine İncil verilmiştir

Hz Muhammed (as):


Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir Kur’an’ın 47 suresi onun adını taşımaktadır Son peygamberdir Bütün insanlığa gönderilmiştir Kendisine Kur’an-ı kerim verilmiştir
Bu peygamberlerin dışında, Kur’an’da Meryem, Lokman, Zülkarneyn, Üzeyir gibi örnek kişilerden de bahsedilir

Hz Muhammed peygamberlerin sonuncusudur

En son gönderilen, İslam peygamberi Hz Muhammed’dir Ondan sonra Allah tarafından başka bir peygamber gönderilmeyecektir Kur’an’da konu ile ilgili olarak şöyle buyrulur: “Muhammed… Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur” (Ahzab, ayet 10)

Author: Rasit Tunca

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir