Abdest Dualarının Türkçesi – Abdest dualarının Arapçasını bilmeyen, Türkçesini okusa caiz midir?

Abdest Dualarının Türkçesi – Abdest dualarının Arapçasını bilmeyen, Türkçesini okusa caiz midir?

Sual: Abdest dualarının Arapçasını bilmeyen, Türkçesini okusa caiz midir? Başka bir şey okuyabilir mi? Her uzvu yıkarken nasıl dua etmelidir?
CEVAP
Abdest dualarını bilmeyen, Türkçesini okumalıdır. Türkçesini de bilmeyen kelime-i şehadet getirir veya bildiği başka duaları okur. Mesela Rabbena âtina…yı okur.

Önce Euzü Besmele çekilir. “Bize İslam dinini veren, imanı ihsan eden ve suyu temizleyici, İslam’ı nur kılan Allahü teâlâya hamdü senalar olsun“ denir. Her uzvu yıkarken aşağıdakiler gibi dualar okunur:

Ağza su verirken: Ya Rabbi, Kur’an okurken, seni anarken, sana şükrederken ve ibadet ederken bana yardım eyle!

Burna su verirken: Ya Rabbi, Cennet kokusunu nasip et, Cehennem kokusundan uzak tut!

Yüzü yıkarken: Ya Rabbi, bazı yüzlerin ağarıp, bazılarının karardığı günde yüzümü ağart.

Sağ kolu yıkarken: Ya Rabbi, amel defterimi sağ tarafımdan ver ve hesabımı kolay eyle!

Sol kolu yıkarken: Ya Rabbi, amel defterimi sol tarafımdan ve arkamdan verme ve hesabımı zor eyleme!

Başı meshederken: Ya Rabbi, beni arşının gölgesinde barındır.

Kulakları meshederken: Ya Rabbi, hak sözü dinleyenlerden ve en güzeline uyanlardan eyle.

Boynu meshederken: Ya Rabbi, vücudumu Cehennem ateşinden azat eyle.

Sağ ayağı yıkarken: Ya Rabbi, Sırat köprüsünde ayaklar kaydığı günde, ayaklarımı kaydırma.

Sol ayağı yıkarken: Ya Rabbi, amelimi makbul eyle, günahımı affet!

Abdest bitince: Ya Rabbi, beni tevbe edip günahları af olanlardan eyle!

Sonra kelime-i şehadet okumak iyidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Güzelce abdest aldıktan sonra “Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü” diyene Cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeri girer.) [Nesai]


Sual: Kitaplarda abdest alırken; yüzü yıkarken şu dua, kolları yıkarken şu dua okunur deniyor. Bahsedilen dualar, hızlı veya yavaş okununca, o sıraya denk gelmezse, mahzuru olur mu?
CEVAP
Mahzuru olmaz.

Abdest duaları
Sual: Abdest duaları ve anlamları nelerdir?
CEVAP
Abdest alırken, dua okumak veya her uzvu yıkarken kelime-i şehadet getirmek müstehabdır. Arapçasını bilmeyen Türkçesini okur.

Abdest duaları ve anlamları şöyledir:

1– Abdeste başlarken şu dua okunur:
(Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâm. Ve alâ tevfîk-ıl-îmân. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren.)

[Azim olan Allahü teâlânın adıyla başlarım. Bize İslâm dinini veren, imanı ihsan eden; suyu temizleyici, İslâm’ı nur kılan Allah’a hamd-ü senâlar olsun.]

2– Ağza su verirken:
(Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.)

[Ey Allah’ım, içtikten sonra bir daha hiç susuzluk duyulmayan havz-ı Nebi’den içir.]

3– Buruna su verirken:
(Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min ni’amihâ. Ve lâ türihnî râyihaten-nâr.)

[Ey Allah’ım! Cennet kokusunu koklat ve beni Cennet nimetleri ile rızıklandır. Cehennem kokularından uzaklaştır!]

4– Yüzü yıkarken:
(Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü evliyâike ve lâ tüsevvid vechî bi zünûbî yevme tesveddü vücûhü a’dâike.)

[Ey Allah’ım! Nurunla, Evliyanın yüzünü ağarttığın gibi, benim yüzümü de ağart. Düşmanlarının yüzü karardığı günde, yüzümü, günahlarımdan dolayı karartma.]

5– Sağ kolu yıkanırken:
(Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren.)

[Ey Allah’ım! Kitabımı sağımdan ver ve hesabımı kolay eyle.]

6– Sol kolu yıkanırken:
(Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden.)

[Ey Allah’ım! Kitabımı solumdan ve arkamdan verme, hesabımı zor eyleme.]

7– Başı mesh ederken:
(Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllü arşike.)

[Ey Allah’ım! Vücudumu ve saçlarımı Cehenneme atma. Başka gölgenin olmadığı günde Arş-ı âlânın gölgesinde gölgelendir.]

8– Kulaklar mesh edilirken:
(Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû.)

[Ey Allah’ım! Beni, sözü dinleyip, en güzelini tutanlardan eyle.]

9– Enseyi mesh ederken:
(Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâr.)

[Ey Allah’ım! Boynumu ateşten azat eyle.]

10– Sağ ayağı yıkarken:
(Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü)

[Ey Allah’ım! Ayakların kaydığı günde, sıratta ayaklarımı sabit eyle.]

11– Sol ayağı yıkarken:
(Allahümme lâ tatrud kademeyye ales-sırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümme’c-al sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre.)

[Ey Allah’ım! Sıratta, düşmanlarının ayaklarının kaydığı günde, benim ayaklarımı kaydırma. Çalışmamı meşkûr et. Günahımı affet. Amelimi kabul et. Ticaretimi helâl et!]

12– Abdestten sonra:
(Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke estagfiruka ve etûbü ileyke eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke.)

[Ey Allah’ım! Seni, hamdinle tesbih ve tenzih ederim. Senden başka mabut olmadığına, bir olduğuna ve şerikin [ortağın] olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın senin kulun ve Resulün olduğuna şehadet ederim.]

13– Abdest aldıktan sonra Kadir suresini okumak ve salevat getirmek de çok sevaptır. Üç hadis-i şerif meali:
(Abdestten sonra Kadir suresini okuyanın 50 yıllık günahı affolur.) [Halebi]

(Abdestten sonra Kadir suresini 1 defa okuyan sıddıklardan, 2 defa okuyan şehitlerden yazılır. 3 defa okuyan, Peygamberlerle haşrolur.) [Deylemi]

(Abdestten sonra, 10 defa salevat-ı şerife getirenin gamı gider, duası kabul olur.) [Ey Oğul İlmihali]

Author: Rasit Tunca

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir